LeketLogoHEBOOM2

הודעה בעניין כרטיסי הברכה המודפסים

אנו מודים לך על רצונך לרכוש כרטיסי ברכה מודפסים של לקט ישראל.

חשוב לנו לציין כי ייתכן והזמנת כרטיסים מודפסים לפורים במועד זה לא תגיע בדואר ליעדה לפני החג.

עם זאת, תוכלו לאסוף את הכרטיסים במשרדי לקט הממוקמים ברח' הסדנא 11 ברעננה.

למידע נוסף בעניין איסוף עצמי, ניתן לפנות במייל ל-[email protected] או להתקשר לטלפון 09-7909210

במידה ואתם בכל זאת רוצים שנשלח אליכם את כרטיסי הברכה, תוכלו להמשיך בתהליך ההזמנה כרגיל כאן:

radish