LeketLogoPNG-01

הודעה בעניין
כרטיסי הברכה המודפסים

אנו מודים לך על רצונך לרכוש כרטיסי ברכה מודפסים של לקט ישראל.

חשוב לנו לציין כי ייתכן והזמנת כרטיסים מודפסים לפורים במועד זה לא תגיע בדואר ליעדה לפני החג.

עם זאת, תוכלו לאסוף את הכרטיסים ברעננה, מודיעין, בית שמש, ירושלים, אפרת, תל אביב, נתניה וכו'…

למידע נוסף בעניין איסוף עצמי, ניתן לפנות במייל ל-[email protected] או להתקשר לטלפון 09-7909210

במידה ואתם בכל זאת רוצים שנשלח אליכם את כרטיסי הברכה, תוכלו להמשיך בתהליך ההזמנה כרגיל כאן: