• he
  • en
peper
1,562 אנשים קיבלו מזון
1%
מתוך יעד של 125,000 איש שיקבלו מזון מלקט ישראל
LeketLogoHEBOOM2

לא צריך להיות גיבור על כדי להציל מזון

בפורים הזה כולנו מצילים ומעבירים מזון טרי לנתמכים

ובהזדמנות זו משמחים בברכות את המשפחה והחברים

eggplant
1,562 אנשים קיבלו מזון
1%
מתוך יעד של 125,000 איש שיקבלו מזון מלקט ישראל
LeketLogoHEBOOM2

לא צריך להיות גיבור על כדי להציל מזון

בפורים הזה כולנו מצילים ומעבירים מזון טרי לנתמכים

ובהזדמנות זו משמחים בברכות את המשפחה והחברים.

יחד נציל מזון טרי ונעביר לאלפי משפחות הזקוקות לו

 

בחרו כרטיס ברכה

מעוניינים לסייע ללא שליחת כרטיס

מה אנחנו עושים

ICONS-02
10000
טון פירות וירקות

נקטפו, נאספו
וחולקו לקהילה

ICONS-03
2000000
ארוחות מבושלות

נאספו וחולקו
למען אלו הזקוקים להן

ICONS-04
40000
מתנדבים

מסייעים בפעילויות
הצלת המזון

ICONS-01
160000
נתמכים מקבלים מזון

באמצעות 195
עמותות "חברות לקט"